Indrew

မဟာစည္ဆရာေတာ္

တရားေခြမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သတိပ႒ာနသုတ္(၁)
သတိပ႒ာနသုတ္(၂)
သတိပ႒ာနသုတ္(၃)
ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္(၁)
ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္(၂)
ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္(၃)
အနာဂတဘယ သုတ္(၁)
အနာဂတဘယ သုတ္(၂)
ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္(၁)
ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္(၂)
ဥေဒၵသ၀ိဂၤသုတ္(၃)

ရယူေသာ ဆုိဒ္ (အဂၤလန္ႏုိင္ငံ တိသရဏ ၀ိဟာရ ေထရ၀ါဒ အသင္း- သာဓုေခၚေစေသာ္၀္)

မဟာစည္ဆရာေတာ္၏တရားေတာ္မ်ား

ျဗဟၼစိုရ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႀကီး မဟာစည္ဆရာေတာ္
အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
အရိယာဝါသတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
အာသီဝိေသာပမသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
ဝိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
ဘာရသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
ေဗာဇၩင္သုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁ဝ ျဗဟၼဝိဟာရတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၁ ဗုဒၶါႏုႆတိတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၂ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၃ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၄ ဓမၼဒါယာဒတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၅ ေကာင္းျခင္းေလးျဖာမဂၤလာတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၆ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၇ ႐ွစ္ျဖာမဂၢင္ နိဗၺာန္ဝင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၈ ေဟမဝတသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၁၉ ကာမသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂ဝ ေလာကဓံတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၁ မဟာပစၥေဝကၡဏာတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၂ မဟာသမယသံုးသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၃ မဟာသတိပ႒ာန္တရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၄ မဟာသတိပ႒ာန္တရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၅ မာလုက်ပုတၱသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၆ မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္(ပါဌ္နိႆယ) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၇ နိဗၺာန္ဆိုင္ရာတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၈ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၂၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃ဝ ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၁ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္း မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၂ သကၠပဉွသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၃ သေလႅခသုတ္တရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၄ သေလႅခသုတ္တရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၅ သမၼာပရိဗၺာဇနီယတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၆ သာရဏီယတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၇ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္(၁) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၈ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၃၉ သီလဝႏၲသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄ဝ စူဠေဝဒလႅသုတ္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၁ ဝိပႆနာ႐ႈနည္း(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၂ ဝိပႆနာလမ္းၫႊန္က်မ္း မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၃ ဘဝျပႆနာ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၄ တုဝ႗ကသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၅ ဝမၼိကသုတၱန္တရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၆ ေဝဒနာႏုပႆနာတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၇ တကၠသိုလ္ဝိပႆနာတရားေတာ္ မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၈ ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္(ပထမတြဲ) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၄၉ ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္(ဒုတိယတြဲ) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၅ဝ ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္(တတိယတြဲ) မဟာစည္ဆရာေတာ္
၅၁ ဝိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္(စတုတၳတြဲ) မဟာစည္ဆရာေတာ္

Advertisements
  1. ၀ိသုဒၶိမဂ္ကုိ ဖတ္ရႈ်ခ်င္တာ ၾကာၿပီဗ်ာ။ အာသီသတစ္ခု ျပည့္၀သြားတဲ့အတြက္ အလြန္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
    မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ ၀ိသုဒၶိမဂ္(ျမန္မာျပန္) ေလးတြဲစလုံး အားရ၀မ္းသာ ယူသြားပါေၾကာင္း။ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: