Indrew

အဘိဓမၼာ

In အဘိဓမၼာ on January 14, 2009 at 2:28 pm
{မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေရးသားေတာ္မူခဲ့ေသာ အနာဂတ္သာသနာေရး က်မ္း (၁၉၉၅ ခုထုတ္) မွ ေကာက္နုတ္ပါသည္။}

ယခုေခတ္သည္ သဘာ၀ကုိ လုိက္စားေနေသာ ပညာေခတ္ ျဖစ္၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ အစစ္ အမွန္သဘာ၀ သည္ အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ ၌ အစုံအလင္ ပါ၀င္၏။ အဘိဓမၼာ ၏ အျပင္ဘက္၌ အစစ္အမွန္ကုိ မည္မွ် ေလာက္ပင္ စိစစ္ ရွာေဖြ ၾကေသာ္လည္း ေတြ႔ရ လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထုိစကားကုိ ရွင္းျပပါဦးမည္၊ ”အဆင္း တစ္ခုကုိ ၾကည့္ရွုသည္” ဟု ဆုိရာ၌ မ်က္လုံးအိမ္ အတြင္း၀ယ္ စကၡဳ အၾကည္ဓာတ္ကုိ ထုိ အဆင္း အာရုံက ပထမဆုံး ဓာတ္ခုိက္၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဓာတ္ခုိက္သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ထုိအာရုံကုိ ဆင္ျခင္ေသာ အာ၀ဇၨန ေခၚ စိတ္တစ္ခု အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္၍ ပ်က္သြား၏။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းပင္ ထုိအာရုံကုိ ျမင္သိ-သိေသာ စကၡဳ၀ိဥာဏ ေခၚ စိတ္တစ္ခု အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္၍ ပ်က္ျပန္၏။

ထုိ႔ေနာက္ ဆက္၍ ဆက္၍ ထုိအာရုံကုိ ခံယူေသာ သမၸဋိစၧန စိတ္၊ စုံစမ္းေသာ သႏၲီရဏစိတ္၊ ဆုံးျဖတ္ေသာ ေ၀ါ႒ဗၺနစိတ္၊ အာရုံ၏ အရသာ ကုိ ခံစားေသာ( အလြန္လည္း အရွိန္ အဟုန္ျပင္းေသာ) ဇ၀န ေခၚ စိတ္ ၇ ၾကိမ္၊ ထုိအာရုံကုိ ဆက္၍ အာရုံျပဳေသာ တဒါရမၼဏ ေခၚစိတ္၂ၾကိမ္ ျဖစ္္၍ပ်က္၏။ ဤမွ်ေသာ စိတ္အစဥ္ျဖစ္ရုံမွ် ျဖင့္ ငါျမင္၏ ဟု ဆုိရေလာက္ေအာင္ စိတ္မစုံေသး၊ ဆက္၍ စိတ္အစဥ္ ၃တန္း၊ ၄ တန္း ျဖစ္ရေသး၏။ စိတ္အစဥ္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း ၾကာသည္ဟု မမွတ္ထုိက္။ လက္ေဖ်ာက္ တစ္ခ်က္တီး အခ်ိန္မွာ ကုေ႗မ်ားစြာ စိတ္ေတြ ျဖစ္၍ ပ်က္နုိင္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရသည္ဟုပင္ ဆုိနုိင္သည္။

နာမ္ကလာပ္စည္း ။ ။ စိတ္တစ္ခု တစ္ခု ျဖစ္ရာ၌ စိတ္သက္သက္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္။ စိတ္ႏွင့္ အတူ ျဖစ္္၍ အတူ ပ်က္ၾကေသာ ေစတသိက္ ေခၚ တရားစုလည္း ပါ၀င္ၾက ေသးသည္။ ထုိတရားမ်ားကား အာရုံကုိ ဓာတ္သေဘာ အလုိက္ ထိခိုက္ေသာ ဖႆ၊ အာရုံ အရသာကုိ ခံစားေသာ ေ၀ဒနာ၊ အာရုံကုိ မွတ္သားေသာ သညာ၊ တြဲဖက္ တရားမ်ားကုိ ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာ လွု႔ံေဆာ္ေသာ ေစတနာ၊ အာရုံ၌ တစ္ခဏမွ် ျဖစ္ေစ ျငိမ္သက္စြာ တည္တံ့ ေနေသာ ဧကဂၢတာ( သမာဓိ)၊ ထုိတရား တုိ႔၏ အသက္ဟုေခၚရေသာ ဇီ၀ိတိေျႏၵ၊ ထုိအာရုံကုိ ႏွလုံးသြင္းေသာ မနသိကာရ ဟု အနည္းဆုံးအား ျဖင့္ ဤတရား ၇ပါး သည္လည္း အျမဲ ပါေနေပသည္။ ဤသုိ႔ စိတ္ ေစတသိက္ တုိ႔ အစုလိုက္ အစုလုိက္ ျဖစ္ျခင္းကုိ နာမ္ ကလာပ္ ဟုေခၚၾကစုိ႔။ {နာမ =နာမ္၊ ကလာပ=အစု}

ရုပ္ကလာပ္စည္း။ ။ ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္သည္ ရုပ္အေၾကာင္းကုိ ေဟာျပေတာ္ မူရာ၌လည္း ဤ ဓာတ္သည္ ခက္မာျခင္း သေဘာရွိ၏။ ပထ၀ီ ဓာတ္ဟု ေခၚ၏။ ဤဓာတ္သည္ ေစးဖြဲ႔ျခင္း သေဘာ ယုိစီးျခင္း သေဘာ ရွိ၏။ အာေပါဓာတ္ဟု ေခၚ၏။ ဤဓာတ္သည္ အေငြ႔ သေဘာရွိ၏။ (အပူရုပ္၌ – အပူေငြ႔၊ အေအးရုပ္၌ အေအးေငြ႔ ရွိ၏။)ေတေဇာဓာတ္ဟု ေခၚ၏။ ဤဓာတ္သည္ ေထာက္ကန္ျခင္း တြန္းဖိျခင္း သေဘာရွိ၏။ ၀ါေယာဓာတ္ဟု ေခၚ၏။ ဤဓာတ္သည္ အဆင္းအေ၇ာင္ သေဘာရွိ၏။၀ဏၰ ဓာတ္ဟု ေခၚ။ ဤဓာတ္သည္ အနံံ႔သေဘာရွိ၏။ ဂႏၶဓာတ္ ဟုေခၚသည္။ ဤ ဓာတ္သည္ အရသာ သေဘာရွိ၏။ ရသဓာတ္ ဟုေခၚ၏။ ဤဓာတ္သည္ အဆီ အႏွစ္တည္း ၊ ၾသဇာဓာတ္ဟုေခၚ၏။ ဤျပခဲ့ေသာ ရုပ္ရွစ္ခု အေပါင္းသည္ အနည္းဆုံး ရုပ္ကလာပ္ တစ္ခု ျဖစ္၏။ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္နုိင္ဘဲ အလြန္ ေကာင္းေသာ မွန္ေျပာင္း ျဖင့္သာ ျမင္ႏုိင္ေသာ အေသးဆုံး ဆုိရေသာ အဏုျမဴ ထက္ပင္ ေသးငယ္၍ ပရမာဏုျမဴ ဟု ေခၚရေသာ ရုပ္မွုန္႔ကေလး၌ ေသာ္မွ ရွစ္ခုရွစ္ခု ေပါင္းစုေနေသာ ရုပ္ကလာပ္ ကေလးေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ား စုေ၀း တည္ေန ပါသည္။ ရုပ္တုံးရုပ္ခဲက ၾကီးက်ယ္ေလ ထုိ ရုပ္ကလာပ္ မွုန္႔ကေလးေတြ မ်ားေလျဖစ္၏။

အဘိဓမၼာ အေရးၾကီးပုံ။ ။ နာမ္အစု ရုပ္ အစုကုိ သူ႔ကလာပ္နွင့္သူ ခြဲစိတ္၍ ျပသထားသည့္ အျပင္ တစ္စုနွင့္တစ္စု ေရွ႔ေနာက္ ျဖစ္ရာ- အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳသြားၾကပုံကုိလည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔ျဖစ္ခုိက္၌ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူး ျပဳေနၾကပုံကုိ လည္းေကာင္း အဘိဓမၼာ၌ ေဟာျပ ထားေတာ္ မူ၏။ လက္ေတြ႔ စဥ္းစားေလ့ ရွိၾကေသာ ယခုေခတ္၀ယ္ ထုိ အဘိဓမၼာ သေဘာ အတုိင္း မမွန္နုိင္ဟု ပယ္လွန္ နုိင္မည့္ သူကုိ ေတြ႔စမ္း ခ်င္ပါသည္။ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ အယူအဆ၌ ကား ထုိမွ်ေလာက္ အေသးစိတ္၍ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ျပီးလွ်င္ ဤ သေဘာသည္ ဖသ ဤသေဘာသည္ ေ၀ဒနာ စသည္ျဖင့္ သိနုိင္သူကုိ မဆုိထားဘိ၊ ဗုဒၶ မေပၚထြန္း ခဲ့ပါလွ်င္ ဖႆ ေ၀ဒနာ စေသာ နာမည္မ်ိဳး ကုိမွ် တပ္ျပနုိင္သူ မရွိဟု ယူဆပါသည္။ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ သည္ ရုပ္ဓာတ္ကုိ လက္ေတြ႔ ခြဲၾကည့္ဖုိ႔ရာ လက္နက္ ကိရိယာ အျပည့္အစုံ မရၾက ေသး၍ မခြဲနုိင္ ေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ေန စိတ္ထားကုိကား စကားေျပာပုံ ျပဳက်င့္ ေနထုိင္ပုံကုိ ေထာက္ထား၍ ထုိအခ်ိန္မွာ မည္သည့္ နာမ္ ကလာပ္ ျဖစ္ေနသည္ ဟု အဘိဓမၼာ အေလ့ အက်င့္ အရ အေတာ္ မွန္ေအာင္ မွန္းဆ ႏုိင္ၾကပါ၏။ တရားအားထုတ္၍ တရားေပါက္ ေနသူ( ပရစိတၱ ၀ိဇာနန ဥာဏ္ ရေနသူ တုိ႔ကား) ထုိ႔ထက္ပင္ ေသခ်ာေအာင္ သိႏုိင္ၾက ပါသည္။ မိမိ၏ စိတ္ထားကုိ စဥ္းစားေသာ အခါ၌ကား အလြန္ေသခ်ာ စြာသိ၍ မေကာင္းေသာ နာမ္ကလာပ္ကုိ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ လည္း ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္၊ ေကာင္းေသာ နာမ္ကလာပ္ကုိ တုိးတက္ ေအာင္လည္း ျပဳျပင္နုိင္ ္ၾကေပသည္။

ယခု အခ်ိန္အခါ သည္ “ဖန္ဆင္းသူရွိ၏” ဟူေသာ ေရွးက်သည့္ ၀ါဒကုိ မသုံးစြဲ ၾကေတာ့ဘဲ လက္ေတြ႔ကုိသာ လုိက္စားခ်ိန္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလြန္ ေသခ်ာ က်နေသာ( မလြဲႏုိင္ေသာ) အဘိဓမၼာ ၏ သဘာ၀မ်ားကုိ အထက္တန္း ေလာကီေက်ာင္းမ်ား ၌ သင္ျပသင့္ ၾကေပသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မ်ား၌လည္း အရက်က္ရုံ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔သင္၍ ကမာၻကုိ ျပဖုိ႔ရန္ ၾကိဳးစား သင့္ၾကျပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: